Status

Att täcka in hela spårnätet (alltså att ta sig åter från varje ändstation) rör sig om ca 50 mil. I kartan nedan kommer projektets framskridande att ritas in.

Copyright Storstockholms Lokaltrafik