Tvärbanan

Tvärbanan består av 17 stationer och löper från Alvik till Sickla udde via tre broar och två tunnlar. Den är 11 kilometer lång och invigdes 2000.

Tanken är att Tvärbanan ska förlängas norrut till Solna station. Trafiken till Solna centrum förväntas börja 2013, med förlängning till Solna station 2014. Utbyggnaden kostar 3,6 miljarder.

Vidare har man planerat en avgrening vid Ulvsunda som ska fortsätta norrut mot Kista och Helenelund. Ett större och mer osannolikt projekt är att binda ihop Tvärbanan och Saltsjöbanan och låta dem gå gemensamt till Slussen. Det skulle dock innebära att man måste bygga om den existerande Saltsjöbanan till snabbspårvägsstandard vilket blir dyrt. Alternativt skulle man kunna dra Tvärbanan vidare till Sickla där Saltsjöbanan har hållplats, vilket blir billigare. Ytterligare ett alternativ är att bygga ut blå linje från Kungsträdgården till Nacka och där slå ihop Saltsjöbanan och Tvärbanan.

Med Tvärbanan är det väl lite oklart vilken av ändhållplatserna som ska anses vara destination: här blir löpningen istället mellan de båda ändstationerna.

Copyright http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kildor